Procedure biomassacentrale kostte Diemen 80 mille extra

De gemeente Diemen heeft naar schatting voor 80.000 euro aan extra kosten moeten maken voor de procedure rond de biomassacentrale die Vattenfall/Nuon wil bouwen in Over-Diemen. Niet alleen heeft het veel ambtelijke inzet gevraagd, er zijn ook veel inspanningen door andere partijen verricht die voor rekening van de gemeente Diemen komen. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst, ingewonnen juridisch advies, ingewonnen bijstand voor het opstellen van het convenant en communicatief advies. ‘’We hebben nog geen goede indicatie van de kosten maar het gaat om een substantieel bedrag (eerste inschatting: circa € 80.000),’’ aldus melden B&W aan de raad. Het voorstel is die kosten niet ten laste te brengen van het budget duurzaamheid omdat dat al voor andere duurzame doeleinden nodig is maar de kosten te boeken op het budget voor nieuwe projecten.