hoogbouw nee

Nog geen plannen voor Arent Krijtstraat 1 Diemen ingediend

Projectontwikkelaar AM heeft nog altijd geen plannen ingediend of vergunningen aangevraagd voor een te bouwen woningcomplex op de hoek van de Arent Krijtstraat en de Hartveldseweg in Diemen. Dat heeft wethouder Lex Scholten van ruimtelijke ordening bevestigd. Eerdere plannen voor een hoog flatgebouw op deze locatie bij de ‘ingang’ van Diemen zijn door de gemeenteraad verworpen na felle tegenstand van omwonenden. AM heeft daarna in samenspraak met inwoners van Diemen een nieuw bijgesteld ontwerp gemaakt dat voor de verdere procedure naar de gemeente zou moeten. β€˜β€™Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en vergunningaanvraag. Voor de zomer van dit jaar wordt de aanvraag omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als alles soepel verloopt, verwachten wij begin 2020 te starten met de bouw. De bouw duurt ongeveer een jaar,’’ deelt AM nog altijd op haar website mee.