Datacenter van 33 meter hoog op terrein Nuon in Diemen

Een niet genoemde marktpartij wil op het terrein van Nuon in Over-Diemen een datacenter bouwen van 33 meter hoogte. Het circa 15.000 vierkante meter grote gebouw zal een energievraag hebben van 16 tot 25 Mwat. Dat complex moet komen aan de oostkant van het Nuon-terrein op grond die Nuon – tegenwoordig Vattenfall – niet nodig heeft voor eigen gebruik. B&W hebben eerder een principebesluit genomen om aan de plannen voor het datacentrum mee te werken, deelt het college mee in antwoord op raadsvragen van Ons Diemen. Een bestemmingsplan is daartoe in voorbereiding. Conform de bestaande procedures zal dat bestemmingsplan te zijner tijd in de gemeenteraad worden behandeld. Wanneer dat het geval zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. De gemeente Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacentra voorlopig stil gelegd vanwege het hoge energieverbruik van dat soort complexen.