afvalberg HP

Diemen zit nog twee jaar vast aan afvalbedrijf Amsterdam

De gemeente Diemen heeft nog ruim twee jaar een contract met het in moeilijkheden verkerende Amsterdamse afvalbedrijf AEB voor verbranding van restafval voor een vast tarief. ‘’Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van het AEB is het noodzaak rekening te houden dat het huidige relatief gunstige tarief niet langer overeind blijft,’’ schrijven B&W in antwoord op raadsvragen van GroenLinks. Diemen moet met het oog op de problemen bij AEB de tarieven voor de afvalstoffenheffing volgend jaar extra verhogen. De heffing wordt verhoogd met 1,5 procent aan inflatie maar daar komt nog eens 20 euro bovenop wegens hogere kosten voor de afvalverbranding. Dat betekent dat die heffing voor een huishouden met meer personen stijgt van 337 naar 362 euro en voor alleenstaanden van 267 naar 292 euro. De gemeente Amsterdam, die eigenaar is van AEB, heeft tevergeefs getracht dat bedrijf te fuseren met een soortgelijke instelling in Noord-Holland en wil AEB nu via een veiling verkopen.