Gemeente Diemen

Diemen heeft criminaliteit van gemeente met 80.000 inwoners

Hoewel Diemen 30.000 inwoners telt, ligt het niveau van de criminaliteit op het niveau van een gemeente met 80.000 inwoners. Dat heeft alles te maken met de feitelijke geografische ligging van Diemen ten opzichte van Amsterdam, aldus B&W in antwoord op raadsvragen van GroenLinks. β€˜β€™Het ondermijningsbeeld van Diemen geeft diverse verschijnselen van ondermijnende criminaliteit aan, zoals zware drugscriminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, witwassen/underground banking, (pogingen tot) liquidaties en inwoners behorende tot criminele netwerken. De analisten die dit ondermijningsbeeld hebben opgesteld geven aan dat deze problematieken niet in verhouding staan tot de omvang van de gemeente Diemen, maar meer overeen komen met de omvang van de problematiek van een gemeente van ongeveer 80.000 inwoners.’’ Om de ondermijnende criminaliteit het hoofd te bieden gaat Diemen intensief verder met het speciale project Scheerlicht.