Sporthal Diemen

Stikstof-uitspraak heeft geen invloed op projecten Diemen

De veel-besproken uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) lijkt geen effect te hebben voor lopende Diemense projecten. Wel moet er meer gerekend en onderbouwd gaan worden dan voorheen. Dat blijkt uit een advies dat Royal HaskoningDHV op verzoek van B&W heeft opgesteld. In totaal is voor negen projecten in Diemen een inschatting gemaakt. Het college houdt er wel rekening mee dat de stikstofdiscussie die gaande is, mogelijk nog tot andere uitkomsten leiden. Sinds 1 juli 2015 was de omgang met depositie van stikstof geregeld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Activiteiten die een beperkte stikstoftoename veroorzaakten waren onder het PAS zonder natuurvergunning toegestaan. Dat PAS is echter in mei door de Raad van State niet-verbindend verklaard. Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en de omvang van projecten in Diemen vormde stikstofdepositie eigenlijk nooit een belemmering, stelt de gemeente.