Meer samenwerking bij woonfraude en ondermijning Diemen

De gemeente Diemen, netwerkbeheerder Liander, particuliere verhuurders, woningbouwcorporaties, de makelaarsvereniging en de politie gaan nauwer samenwerken bij de aanpak van woonfraude en ondermijnende criminaliteit in Diemen. Alle partijen hebben daartoe een convenant ‘Doorzon’ ondertekend. Ze zien dat woonfraude en ondermijning de veiligheid en leefbaarheid in de wijken aantasten. Er is sprake van woonfraude als een woning onrechtmatig wordt bewoond of doorverhuurd of onrechtmatig gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor pensionvorming, prostitutie, drugsverkoop of hennepteelt. Burgemeester Erik Boog is zeer tevreden met de afspraken: “De convenant partijen hebben afgesproken dat ze elkaar sneller informeren als er woonfraude of andere criminele activiteiten worden gesignaleerd. Daarnaast zal bij controles, overlast of misstanden informatie beter en zorgvuldig gedeeld worden, zodat iedere partner vanuit de eigen bevoegdheid effectief kan optreden. Tenslotte gaan de partijen ook intensiever samenwerken in de uitvoering, bijvoorbeeld bij adrescontroles. Samen maken wij daarmee een vuist tegen misbruik van woningen en criminaliteit in Diemen.”