IJsbaan

SWD geeft de aftrap voor Lokaal Sportakkoord in Diemen

De Stichting Welzijn Diemen geeft begin volgend jaar de aftrap voor een Lokaal Sportakkoord om sport en bewegen in Diemen te stimuleren. Op 13 en 14 januari zijn er startbijeenkomsten voor ‘spelbepalers’. ‘’Samen met u willen we een impuls geven aan sport en bewegen in Diemen met een Lokaal Sportakkoord. Met de vele goede initiatieven in Diemen als basis, gaan we op zoek naar de ambities en wensen om sport en bewegen nog beter op de kaart te zetten,’’ schrijven SWD, de Diemer Sportraad, SV Diemen en de gemeente die samen het initiatief hebben genomen. Tijdens de bijeenkomsten komen thema’s aan bod als: sterke, vitale sportverenigingen en -aanbieders, een positieve sportcultuur maar ook duurzame accommodaties en het sportpark. Ook wordt meer uitleg gegeven over het Sportakkoord zelf. Meer informatie is te vinden op www.welzijndiemen.nl