Gemeente Diemen

Onrust in Diemen over uitrol 5G netwerk ‘niet uitgesloten’

De gemeente Diemen heeft een tientallen brieven/mails ontvangen waarin zorgen worden geuit over de uitrol van het 5G telecom netwerk en de toename van de elektromagnetische straling daardoor. Die brieven zijn niet afkomstig van inwoners van Diemen maar het is volgens B&W ‘niet uitgesloten dat dit op enig moment ook in Diemen gaat leven.’ Het college heeft daarom een uitgebreide memo naar de raad gestuurd. Daarin staat dat er meer antennes nodig zijn voor het 5G netwerk. Vermoedelijk zal het gaan om kleine antennes ter grootte van een pizzadoos op een onderlinge afstand van 50 à 150 meter die geplaatst kunnen worden aan lichtmasten, abri’s, e.d. Voor die kleine antennes is geen vergunning van de gemeente nodig. Dat is wel het geval voor antennes die hoger zijn dan vijf meter maar de gemeente mag daarbij niet kijken naar gezondheidsrisico’s. Als er van inwoners van Diemen vragen komen dan zal de gemeente ‘die beantwoorden met één generiek antwoord waarin wordt gesteld dat de gemeentelijke overheid nagenoeg geen invloed kan uitoefenen op de uitrol van het 5G-netwerk.’ B&W zien verder ook geen noodzaak voor een apart debat in de gemeenteraad over de uitrol van 5G zoals eerder door de fractie van de Onafhankelijke Partij Diemen is gevraagd.