Diemerkrant.nl

Thuiszorgorganisatie in Diemen onder verscherpt toezicht

De thuiszorgorganisatie Sharaida Care Thuiszorg uit Diemen is door de inspectie gezondheidszorg en jeugd onder verscherpt toezicht geplaatst. De onderneming, die gevestigd is in de kantoren aan de Dalsteindreef in Diemen-Zuid, voldoet volgens de inspectie niet aan twaalf van de veertien geteste normen. Dat meldt AT5. In 2018 en 2019 werden er ook al problemen geconstateerd. Volgens de inspectie hebben de toen genomen maatregelen onvoldoende geholpen. ‘Sharaida Care Thuiszorg gaat voorbij aan risico’s voor de veiligheid en gezondheid,’ citeert AT5 uit de verklaring van de inspectie. Het bestuur moet nu elke twee maanden een verslag opstellen, waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken en de kwaliteit van de zorg. ‘Indien de zorgaanbieder niet de in het verscherpt toezicht gestelde maatregelen binnen de gestelde termijn heeft getroffen, kan de inspectie een vervolgmaatregel inzetten’, waarschuwt de inspectie gezondheidszorg en jeugd.