Bergwijkpark Diemen

Gemeente vraagt mening over de toekomst van Diemen

De gemeente Diemen wil met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners in gesprek over hoe Diemen nu en in de toekomst een prettige gemeente blijft om in te wonen en te werken. Hiervoor wordt een participatietraject gestart onder de noemer ‘Mijn Diemen van morgen’. Dat begint met een online onderzoek www.denkmeeoverdiemen.nl naar de mening van inwoners over de toekomst van Diemen. ‘’Wat waarderen inwoners aan Diemen en wat zouden ze willen veranderen? Moet de gemeente bijvoorbeeld meer inzetten op betaalbare woningen, duurzame afvalscheiding, voorzieningen voor ouderen of andere zaken?’’ Deelnemen kan tot en met maandag 25 mei 2020. Naast inwoners ontvangen ook bedrijven en maatschappelijke partners waarmee de gemeente samenwerkt de online vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt om een Omgevingsagenda te maken. Aan de hand daarvan wil de gemeente in de tweede helft van 2020 met inwoners en andere betrokkenen in gesprek over thema’s die de Diemense samenleving belangrijk vindt. Dat alles levert bouwstenen op voor een Omgevingsvisie die in 2021 aan de gemeenteraad moet worden aangeboden.