Spoorzicht Diemen

Dringende woningzoekende krijgt ook in Diemen meer kans

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland, waaronder Diemen, gaat veranderen. Dat is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. De nieuwe regeling houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Inwoners van de betrokken gemeenten kunnen de komende tijd nog een reactie geven op het voorstel. Zij zijn de laatste tijd al uitgebreid betrokken bij het opstellen van een nieuwe regeling via een door 23.000 mensen ingevulde regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden, relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren, zijn ook opgenomen in de voorgestelde regeling.