Ouderenpartij Diemen wil opheldering over sociale woningen

De Ouderenpartij Diemen vindt dat B&W ‘actief meewerkt aan de verkleining van de voorraad sociale huurwoningen in Diemen?’ Dat komt volgens de raadsfractie van de OPD doordat het college heeft afgezien van het recht op eerste aankoop van een achttal woningen in Bomenrijk in Diemen-Zuid. Die zijn in het begin van de jaren tachtig gebouwd als sociale huurwoning maar nu eigendom van een belegger. ‘’Zoals bekend is er in Diemen een groot tekort aan sociale huurwoningen en staan vele woningzoekenden al vele jaren op een wachtlijst voor een woning. De voorspelde nieuwe 1085 sociale huurwoningen moeten nog gebouwd worden. Woningzoekende Diemenaren moeten nog lang wachten op een passende en betaalbare huurwoning,’’ schrijft de fractie. OPD vraagt het college daarom: ‘’Wat is uw motivering om af te zien van het recht op eerste aankoop van deze woningen? Heeft u overwogen om de woningen aan te kopen en vervolgens met een huur onder de huursubsidiegrens te verhuren aan Diemense woningzoekenden?’’ De fractie wil ook weten hoeveel woningen er in Diemen zijn die ooit als sociale huurwoning zijn gebouwd, die nu een huur boven de huursubsidiegrens hebben, en waarvan de gemeente het eerste aankooprecht heeft?