Sportwereld Diemen en gemeente ondertekenen Sportakkoord

Vertegenwoordigers van SV Diemen, Welzijn Diemen en de Sportraad Diemen hebben samen met wethouder Jeroen Klaasse een Sportakkoord getekend. De partners maken daarin afspraken om samen te werken aan de ambities op het gebied van sport. Bedoeling van het Sportakkoord is om de sport- en beweegmogelijkheden verder te verbeteren voor alle doelgroepen en om naast binnen- en buitensportaccommodaties ook de openbare ruimte meer voor sport en bewegen te benutten. De grootschalige overeenkomst werd ondertekend op de vernieuwde speelplek aan Meelbeskamp in Diemen-Zuid. Daar is ook een afsluitbare container met sportmaterialen te vinden, die de buurtsportcoaches gebruiken om sporten en bewegen in de openbare ruimte aan te bieden. Wethouder Klaasse: “Diemen is een sportieve gemeente, met een goed aanbod en goede sportmogelijkheden. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Tegelijkertijd hebben we een relatief kleine schaal. Daarom is het belangrijk dat de partners op gebied van sport en bewegen elkaar weten te vinden. Dan kunnen we elkaar versterken en de positieve maatschappelijke effecten van sporten ook echt benutten. Daar hebben al onze inwoners baat bij, jong en oud.’’

 

Foto Gerrit Alink