Diemerbos

Seismisch onderzoek in Diemen naar aardwarmte

De komende weken wordt in Diemen seismisch onderzoek in de ondergrond gedaan voor aardwarmte. Dit maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. In Diemen zal het onderzoek met name in de Vijfhoek, bij Overdiemen en in het oostelijk deel van het Diemerbos plaatsvinden. De overlast zal beperkt blijven, wel ontvangen bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden een brief aan huis. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer of door andere onvoorziene problemen bij de uitvoering. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen, legt de gemeente uit. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren.