Omleidingsweg voor spoorviaduct Diemen tekent zich af

Aan beide zijden van de spoorlijn bij station Diemen wordt al hard gewerkt aan de omleidingsweg die nodig is om de bouw van een spoorviaduct in de Ouddiemerlaan mogelijk te maken. Na het kappen van meer dan 180 bomen in dit deel van Diemen is nu de aanleg van het zandlichaam voor de tijdelijke omleiding langs de eerste flat van de Martin Luther Kinglaan en aan de andere zijde de Harmonielaan aan de gang. Volgend jaar wordt begonnen met de aanleg van een tijdelijke overweg, de verdere afwerking van de omleidingsroute en tijdelijke parkeerplaatsen. Het P&R terrein bij station Diemen is nu echter al grotendeels ingekrompen. Omdat het grootschalige project nu meer in de uitvoeringsfase komt, heeft de gemeente de communicatie, ook voor publieksvragen, grotendeels overgedragen aan ProRail. Vragen kunnen gesteld worden via www.prorail.nl/contact of via het gratis telefoonnummer 0800 – 7767245.