Diemen wil AirBNB verhuur woningen aan banden leggen

De gemeente Diemen wil vakantieverhuur van woningen via AirBNB of soortgelijke platforms aan banden leggen. Het is niet toegestaan om een hele woning aan toeristen te verhuren en/of een deel van een woning aan toeristen te verhuren wanneer de bewoner(s) zelf niet aanwezig is/zijn, staat in een concept voor een nieuwe huisvestingsverordening. Het verhuren van één of twee kamers in een woning voor kort verblijf ofwel Bed and Breakfast is dan alleen toegestaan met een onttrekkingsvergunning. Ook in dat geval dient de bewoner zelf aanwezig te zijn en is tevens toeristenbelasting verschuldigd. Het wordt volgens de plannen eveneens verboden om woonruimte in Diemen structureel voor Short-stay te verhuren behalve voor een aantal adressen die in de verordening zelf worden genoemd. De gemeente houdt momenteel een online consultatieronde over de concept Huisvestingsverordening, die loopt tot half oktober, en hoopt er volgend jaar ook fysieke inspraakbijeenkomsten over te houden.

(archieffoto)