Hoogbouw NEE

Comité heeft financiering beroep Arent Krijtsstraat rond

Het Comité Hoogbouw Nee heeft voldoende bijdragen ontvangen om de juridische kosten voor een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor Arent Krijtsstraat 1 te kunnen dekken. ‘’Met trots kunnen wij melden dat, in amper drie weken, de financiële dekking voor de juridische kosten voor de gang naar de Raad van State rond hebben. Dankzij de vele inwoners cq medestanders die wij in Diemen hebben is het bedrag veel sneller dan verwacht gehaald. Uiteraard hebben wij inmiddels een dikke dankjewel gestuurd naar de vele gulle gevers,’’ aldus het comité. Dat strijdt al geruime tijd tegen het inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurde plan om op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg een hoog appartementencomplex te bouwen. ‘’Het is ons duidelijk dat de beslissing om het bouwplan voor een galerijflat aan de Arent Krijtsstraat 1 goed te keuren niet de goedkeuring is in de ogen van heel veel mensen in Diemen. Laat staan dat het de belangen behartigd van de omwonenden,’’ schrijft het comité ook nog.