overschot afval

Onafhankelijke Partij Diemen wijst op overvolle papierbakken

De raadsfractie van de Onafhankelijke Partij Diemen heeft B&W opnieuw vragen gesteld over de nog altijd overvolle containers voor papier en karton. De fractie vroeg al eerder aandacht voor dat probleem maar heeft tot op heden geen verbeteringen geconstateerd. Op Facebook-oproepen van de OnPD zijn meer dan 40 reacties gekomen, waarbij veelal wordt geklaagd dat de papiercontainers niet vaak genoeg en in ieder geval niet in het weekend worden geleegd. ‘’Wat gaat u met deze vorm van participatie doen om de papier- en zwerfvuil problemen op te lossen? Sluit uw afvalbeleid aan op de belevenis van de bewoners?’’ Om zwerfafval te bestrijden is gesuggereerd de gemeentelijke afvalbakken ook vaker te legen. Ook zouden er klepjes op kunnen komen tegen het leeghalen door dieren, desnoods met een voetpedaal om besmetting te voorkomen, aldus de OnPD. ‘’Ziet u de noodzaak in voor het aanpassen van de openbare afvalbakken?’’ aldus de raadsfractie in vragen aan B&W.

Archieffoto