Coronacrisis kost gemeente Diemen aan alle kanten geld

De coronacrisis kost de gemeente Diemen aan alle kanten geld, zo blijkt uit een overzicht aan de gemeenteraad. De afvalinzameling heeft volgens een opgave van Meerlanden in de eerste jaarhelft al 211.000 euro meer gekost. Eerder al werd gemeld dat de hoeveelheid afval aanzienlijk is toegenomen door thuiswerken, meer klussen en ook online winkelen. Aan communicatie, waaronder de postercampagne voor jongeren en de coronahosts, heeft de gemeente tot nu toe 40.000 euro extra besteed. Het thuis werken van ambtenaren kost de gemeente 70.000 euro aan licenties, extra apparatuur, meubilair en verbetering van thuiswerkplekken. Aan de andere kant komt er zeker 100.000 euro minder binnen aan leges waarvan 76.000 euro te wijten is aan het niet doorgaan van huwelijken. Aan Pantar wordt 169.000 euro meer ter beschikking gesteld voor bescherming van werkplekken en vergoeden van misgelopen omzet. Verder heeft de gemeente op grond van steunregelingen al ruim 4,5 miljoen uitgekeerd aan Diemer ondernemers maar dat bedrag wordt terugbetaald door de Rijksoverheid.