Gemeentehuis

Diemen heeft ruimte voor vier tot vijf windmolens

In Diemen is ruimte te vinden voor vier tot vijf windmolens. Dat zouden dan middelgrote windmolens worden omdat er in het volgebouwde Diemen onder de rook van Schiphol veel beperkingen gelden. Verder zijn er ook vier locaties waar zonnevelden kunnen komen. Dat blijkt uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek. De gemeente wil nu digitaal de mening van de inwoners peilen over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie. Dat gebeurt tijdens twee bijeenkomsten op 9 en 15 december waarvoor men zich vanaf dinsdag 24 november kan aanmelden. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van milieu: ‘’Uit een verkenning blijkt dat er nogal wat ruimtelijke en technische beperkingen zijn voor windmolens en zonnevelden in Diemen. Ik verwacht dat er een aantal zoekgebieden afvallen door de nabijheid van woningen, natuur, (spoor-)wegen, Schiphol en cultuurhistorie. Wel ben ik blij met de conclusie dat er in Diemen technisch ruimte is voor vier á vijf windturbines en vier locaties voor zonnevelden.’’ Sikkes noemt vooral locaties tussen de snelwegen en spoorlijnen in realistisch: ‘’Ver genoeg weg van de woningen en op plekken waar vooral auto’s en treinen het beeld bepalen. Juist over dit soort zaken willen we de mening van inwoners horen. Ik hoop dat veel inwoners, ook die buiten Diemen, meepraten.’’