Diemen maakt kans op titel ‘Diervriendelijke gemeente 2020’

De gemeente Diemen is door inwoners aangemeld voor de verkiezing ‘Diervriendelijke gemeente 2020’ en uiteindelijk in de Top 3 terecht gekomen met de kans om de titel te verwerven. De gemeente Diemen heeft op een aantal manieren oog voor dierenwelzijn, vertelt wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg. ‘’In de eerste plaats zijn er ruime mogelijkheden voor honden om los te kunnen lopen. Ook de onlangs geopende hondenspeelplaats springt in het oog (foto). We willen binnenkort nog enkele hondenspeelplaatsen realiseren. Verder wordt in de keuze voor bomen en beplanting gezorgd voor voldoende variatie, waardoor deze aantrekkelijk zijn voor meer verschillende vogels en insecten. Ook in het maaibeleid wordt rekening gehouden met insecten zoals bijen en vlinders. Bij de bestrijding van dieren die niet gewenst zijn, zoals de eikenprocessierups, kiezen we in Diemen waar mogelijk voor diervriendelijke methoden. In dit geval voor het ophangen van vogelkastjes voor koolmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Verder ondersteunen we initiatieven als het plaatsen van wormenhotels en het vergroenen van tuinen, ook dat is goed voor vogels en insecten. Tenslotte zijn er in Diemen, een verstedelijkt gebied waarbij veel leefgebieden doorkruist worden door (snel)wegen, spoor en dergelijke, al meerdere faunapassages aangelegd waardoor dieren veilig van de ene naar de andere kant kunnen gaan. Ook volgend jaar gaan we weer verder met de uitbreiding van deze faunapassages.’’

Foto Holzhaus fotografie