Aanvraag vergunning verbouw De Omval vóór raadsbesluit

De gemeente Diemen heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van Theater de Omval. Dat is nodig om daar de bibliotheek in te huisvesten die moet vertrekken uit het huidige pand aan het Wilhelminaplantsoen. De vergunning betreft ‘het aan de achterzijde uitbreiden van het theatergebouw voor de vestiging van een openbare bibliotheek en het aanleggen van het aansluitende terrein.’ De gemeenteraad beslist echter pas in februari over de verbouwing van het Diemer theater en de daarvoor benodigde bijna vier miljoen euro. Dat onderwerp staat op de agenda voor een (digitale) informatieve raad op donderdag 4 februari, waar de voorzitter van De Omval en de directeur van OBA de plannen zullen toelichten. Eind februari moet de gemeenteraad dan een besluit nemen over de plannen voor Theater de Omval en de OBA bibliotheek.