Rochdale laat dakpannen van renovatie Diemen recyclen

Woningstichting Rochdale heeft voor een renovatieproject in Diemen als eerste in Nederland het certificaat Van Venrooy Dakbedekking/Dakbehoud Nederland ontvangen voor circulaire daken. Bij het project van 66 woningen aan de Gerardt Burghoutweg zijn de ca. 4.100 oude dakpannen niet naar de stort gebracht, maar zo hoogwaardig mogelijk teruggebracht op de markt. Hiervan wordt een aanzienlijk deel weer op een ander dakproject gebruikt en het overige deel (o.a. kapotte pannen) nuttig ingezet als onder meer afrasteringen. Op die manier leverden de dakpannen geen enkel afval op. Voor de woningen in Diemen van Rochdale heeft Van Venrooy een renovatieproject uitgevoerd. Daarbij was het toevoegen van isolatie een must. Aangezien er nog geen isolatie aanwezig was, zullen deze woningen een enorme energielabelsprong gaan maken. Ook is bij alle woningen een dakvoet geplaatst, die het mogelijk maakt dat tot onder de eerste rijen dakpannen de in een grote kolonie aanwezige mussen zich kunnen blijven nestelen. Daarnaast is voor het aanzicht de bestaande gootconstructie behouden en is op de kopgevels een nieuwe ambachtelijk gemetselde rollaag aangebracht.
(foto Van Venrooy Dakbedekking)