Diemen kondigt gasvrij maken aan bij bewoners

De gemeente Diemen zendt dezer dagen de bewoners van alle woningen een brochure onder de kop Gasvrij Diemen. Die leaflet stelt dat ‘de reis naar een gasvrij Diemen is begonnen’. Dit jaar al moet een visie ‘gasvrij voor Diemen’ worden ontwikkeld. Die visie richt zich vooral op wijken die als eerste van het aardgas af kunnen gaan. In 2030 moeten die eerste wijken van Diemen gasvrij of geïsoleerd zijn. Welke wijken dat zijn wordt in de leaflet niet vermeld. De keus hangt onder meer af van de technische mogelijkheden in de buurt, de kosten maar nadrukkelijk ook van de wensen van de bewoners. Vanaf volgend jaar worden voor de betreffende wijken samen met die bewoners concrete uitvoeringsplannen gemaakt. Dat gasvrij maken is volgens wethouder Matthijs Sikkes (GroenLinks) van klimaat ‘een ingrijpende verandering voor alle inwoners, woningeigenaren en huurders, en daarom maken we deze overgang stapsgewijs. Ook willen we deze reis samen met u maken.’’ Inwoners van Diemen wordt gevraagd mee te denken over het hele proces door een – digitale – enquête in te vullen. Over een niet-digitale versie van dat onderzoek wordt geen melding gemaakt.