wereldfestival 2018

Van Markenplantsoen Diemen wordt vergroend

Het Van Markenplantsoen, het grote plein achter winkelcentrum Diemerplein, wordt vergroend. ‘’De ervaringen van de afgelopen hete zomers hebben ons aangezet tot het aanpassen van deze populaire, maar stenige, speelplek. We verwijderen een deel van het asfalt en vullen de vrijgekomen ruimte op met vaste planten. Ook worden er zes nieuwe bomen geplant. Deze aanpassingen helpen tegen de hittestress op warme dagen en zorgen voor waterberging bij hevige regenbuien. Voor kinderen en ouders wordt het met deze ingrepen nog prettiger verblijven op deze speelplek,’’ legt wethouder Matthijs Sikkes van openbare ruimte uit. ‘’Tegelijkertijd voeren we door heel Diemen regulier onderhoud uit aan ons boombestand. Dode bomen worden verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. Soms zijn dat bomen die dood zijn gegaan door ziekte of ouderdom, soms zijn het bomen die vorig jaar zijn aangeplant maar het niet hebben gered. Voor het verwijderen van deze bomen is een kapvergunning aangevraagd en verleend volgens de gebruikelijke procedure. Met vervangen van dode of zieke bomen zorgen wij voor de instandhouding van een gezond en gevarieerd bomenbestand.’’

(archieffoto)