Gemeentehuis

Diemen gaat effecten windmolens nu onderzoeken

B&W van Diemen gaan nu al onderzoek laten doen naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden. Normaal wordt zo’n onderzoek pas uitgevoerd als een bedrijf concrete plannen voor windmolens indient. Diemen wil hierop niet wachten en dat onderzoek naar gezondheidseffecten naar voren halen, aldus het college in een snel antwoord op vragen van GroenLinks. Een voorwaarde is wel dat er één of meerdere concrete scenario’s komen. Er zullen dan een aantal windmolenlocaties op de kaart moeten worden aangewezen en het type windmolen moet worden bepaald. Dan kan een gespecialiseerd bureau berekenen welke geluids- en slagschaduweffecten er optreden en welke consequenties dit heeft voor omwonenden. Het college wil omwonenden en andere belanghebbenden ook bij dit onderzoek betrekken. Wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Wij hebben van het Rijk de opdracht gekregen te onderzoeken of we in Diemen ruimte kunnen vinden voor windmolens en zonnevelden en of we hier draagvlak voor kunnen vinden bij onze inwoners. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat de landelijke normen voor geluid en schaduw niet ter discussie stonden. Wij zien dat er steeds meer twijfel ontstaat over de gehanteerde normen, de deugdelijkheid van bestaand onderzoek en de mogelijke gezondheidsrisico’s die met name windmolens kunnen veroorzaken in bewoond gebied. Als gemeente kunnen we die twijfel niet goed wegnemen en dat maakt het lastig om het lokale draagvlak voor windmolens te beoordelen. Dit is voor Diemen in ieder geval aanleiding om pas op de plaats te maken en eerst die gezondheidsrisico’s goed te onderzoeken.’’