Aantal corona besmettingen in Diemen daalt niet verder

De afgelopen week is bij 16 inwoners van Diemen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat waren er precies even veel als in de week daarvoor. Het aantal uitgevoerde testen daalde wel van 427 in week 23 naar 356 in de afgelopen week. Dat betekent dat het percentage positieve testen in Diemen opliep van 3,7 naar 4,5 procent. In de regio Amsterdam-Amstelland als geheel daalde het aantal vastgestelde besmettingen met corona wel met 4 procent. In Amstelveen nam het aantal besmettingen echter toe van 56 naar 70 bij een ongeveer gelijkblijvend aantal afgenomen testen. Bij inwoners van Amsterdam werden 1.400 testen minder afgenomen en daalde het aantal geconstateerde corona besmettingen van 427 naar 406.