Raad beslist over openstellen busbaan Diemen-Zuid

De gemeenteraad houdt donderdag 1 juli een eerste debat over het plan om de busbaan in Diemen-Zuid open te stellen voor alle autoverkeer en enkele andere verkeersmaatregelen te nemen. Voor die informatieve vergadering, die nog via Teams online verloopt, hebben zich inmiddels 13 insprekers gemeld. Later in juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit. B&W willen de busbaan openstellen om de nieuwe wijk Holland Park een betere verbinding te geven met het centrum van Diemen. Het voorstel aan de raad is voorzien van 25 bijlagen, een weinig voorkomend aantal bij raadsstukken. Een actiegroep van omwonenden verzet zich al lange tijd tegen openstelling van de busbaan maar het plan lijkt tegelijkertijd ook veel voorstanders te trekken.