Gemeente zet volgende stappen naar gasvrij Diemen

De gemeente wil de volgende stappen zetten naar een gasvrij Diemen in het kader van het voornemen om uiterlijk in 2050 Nederland van het aardgas af te halen. Op een volgende informatie-avond wil de gemeente daarom ‘vertellen welke mogelijke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn en welke stappen we samen willen zetten in de komende jaren,’’ aldus een aankondiging. ‘’De toekomstgerichte visie op Gasvrij Diemen krijgt steeds meer vorm,’’ staat daar ook in. De tweede informatie-avond over wat heet de Transitie Warmte wordt gehouden op woensdag 8 september. De bijeenkomst is opnieuw alleen online. Vanaf 19.30 uur wordt toegelicht wat er tot nu toe is besproken waarna om 20.00 uur de feitelijke informatie-avond begint. Aanmelden moet wel voor 5 september via diemen.nl/gasvrij.