Diemen zet volgende stap naar aardgasvrije woningen

In veel wijken van Diemen kan als eerste stap om van het aardgas af te raken worden gewerkt aan (betere) isolatie. Daarna kan de stap naar aardgasvrij gemaakt worden. In Diemen Centrum en Zuid zijn elektrische warmtepompen en warmtenetten met midden temperaturen kansrijk. Voor de relatief nieuwe en goed geïsoleerde wijken zoals Diemen Noord is het advies om op termijn de overstap te maken naar een elektrische warmtepomp. Mogelijk zijn hier ook kansen voor een lage temperatuur warmtenet (bv op basis van aquathermie). Voor woningen in het buitengebied is het advies aan inwoners om te isoleren en over te stappen op een (hybride) warmtepomp als de cv-ketel aan vervanging toe is. In Diemen zijn er ook wijken die al grotendeels aardgasvrij zijn, met name Holland Park en Plantage de Sniep. Dat alles staat in een Transitievisie Warmte die aan de gemeenteraad is aangeboden. ‘’In 2050 koken en verwarmen we in Nederland zonder aardgas. Diemen gaat nu de eerste stap zetten: voor het einde van dit jaar wordt een visie opgeleverd waarin staat beschreven hoe we in de toekomst van het aardgas af kunnen in Diemen.’’ De raad zou die visie voor het eind van dit jaar vast moeten stellen. Daarna wil de gemeente begin 2022 gesprekken starten met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties en samen bepalen waar er kansrijke mogelijkheden zijn om wijkuitvoeringsplannen te ontwikkelen. De gemeente wil en kan eigenaren van woningen en andere gebouwen echter niet dwingen aanpassingen te doen in hun woning.