Gemeentehuis

Gemeenteraad Diemen neemt maatregelen rond corona

De gemeenteraad van Diemen houdt haar vergaderingen voorshands in de raadszaal in het gemeentehuis. Gezien de oplopende corona besmettingscijfers worden daarbij wel enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. De raadsleden zullen zich houden aan de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen. Ze zullen mondkapjes dragen als zij zich verplaatsen en de 1,5 meter afstand weer in acht nemen. De spatschermen in de raadszaal blijven staan. Raadsvergaderingen zijn in zeer beperkte mate toegankelijk voor publiek, maar daarbij geldt dat mondkapjes verplicht zijn en dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Toehoorders dienen zich tevoren te melden bij de griffie. De vergaderingen zijn voor belangstellenden zoals gebruikelijk te beluisteren via een livestream. Andere bijeenkomsten dan raadsvergaderingen, zoals thema-avonden of commissie-overleggen vinden digitaal plaats via MS Teams. Op deze manier is het democratische besluitvormingsproces en de bijbehorende transparantie het best te waarborgen, aldus het presidium van de gemeenteraad.