Aandeel positieve coronatesten in Diemen stijgt snel

In de laatste week van 2021 heeft de GGD bij 285 inwoners van Diemen een besmetting met corona vastgesteld. Dat was 37 procent meer dan de 208 van de voorafgaande week. Het aantal door de GGD afgenomen testen daalde van 977 naar 923. Dat betekent dat het aandeel positief uitgevallen coronatesten in Diemen in één week tijd is toegenomen van 21 naar 31 procent. Dat percentage ligt vrijwel even hoog in de hele regio Amsterdam-Amstelland. De gerapporteerde cijfers van het aantal positieve coronameldingen zijn op basis van coronatesten uitgevoerd door zowel GGD Amsterdam als andere partijen. Sommige besmettingen worden later gemeld, daarom worden de gegevens van voorgaande weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met corona zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden, tekent de GGD aan.