OPD wil ‘dark stores’ flitsbezorging in Diemen voorkomen

De Ouderenpartij Diemen wil de vestiging van ‘dark stores’ voor flitsbezorging tegengaan of in ieder geval ontmoedigen. Dat moet voorkomen dat Diemen nog meer wordt overspoeld door flitsbezorgers. Het risico bestaat dat dergelijke bedrijven hun distributiepunten of ‘dark stores’ naar Diemen en andere randgemeenten verplaatsen nu Amsterdam de vestiging daar voorlopig voor een jaar heeft verboden. ‘’Het is aannemelijk dat deze bedrijven nu naar omliggende gemeenten, waaronder Diemen, zullen uitwijken en de Diemense straten en fietspaden nog meer bevolkt zullen worden met flitsbezorgers. ‘Dark stores’ worden vaak gevestigd in leegstaande panden,’’ schrijft de Ouderenpartij Diemen. De raadsfractie wil dat in bestemmingsplannen bepalingen worden opgenomen om zo’n ontwikkeling te voorkomen.  ‘’Bent u met ons van mening dat de ongecontroleerde ontwikkeling van flitsbezorging en de vestiging van ‘dark stores’ ongewenst is?’’ aldus de fractie aan B&W.