Aanpassing Weesperstraat Diemen niet op de agenda

De Weesperstraat in Diemen is de toegangsweg voor het aanliggende bedrijventerrein Verrijn Stuart. De weg moet geschikt zijn voor het gebruik door bijvoorbeeld grote vrachtwagens, bussen en kranen alsmede voor de brandweer en andere hulpdiensten. ‘’De weg anders inrichten om met name de snelheid te verminderen is dan ook niet mogelijk. Een herinrichting van de weg naar 30km/u is daarom nu niet verstandig. Voor het gedeelte vanaf het spoorwegviaduct tot aan de P.J. ter Beekstraat zijn er wellicht wel mogelijkheden. Dit zou dan aan de orde kunnen zijn na het vertrek van Saan en nadat op deze locatie de nieuwe woonwijk Hof van Saan is gerealiseerd,’’ schrijven B&W in antwoord op vragen van de Ouderenpartij Diemen. Wel erkent de gemeente dat er op het rechte middelgedeelte van de Weesperstraat snelheden tot ruim boven de 60 km/uur worden gemeten. De gemeente zal politie en justitie daarom vragen vaker te controleren terwijl er ook snelheidsdisplays met ‘smileys’ worden geplaatst. Wel worden verkeerremmende maatregelen genomen bij de oversteken van het fietspad bij de Treubweg en de Venserweg. Daar hebben zich de laatste tijd vier ongevallen voorgedaan waarvan enkele met gewonden.