Financiëel onzekere tijden voor gemeente Diemen

Het financiële perspectief voor de gemeente Diemen is niet zo positief als de afgelopen jaren. Vooral de onzekerheid over het geld dat Diemen van het rijk ontvangt, zorgt ervoor dat in deze fase nog niet goed duidelijk is welke speelruimte er is. Diemen blijft de komende jaren wel groeien. Dat betekent dat de gemeente eind 2027 19.250 woningen en 38.500 inwoners zal tellen. Wethouder financiën Jeroen Klaasse: ‘’Mede door de groei van de afgelopen jaren staan we er financieel helemaal niet zo slecht voor. Onze reserves zijn op orde en ook de groei houdt nog aan, maar in een iets lager tempo. Toch zijn het financieel onzekere tijden. De Oekraïne-oorlog en de oplopende energieprijzen hebben een opwaarts effect op de inflatie en dat werkt door in onze financiële huishouding. Bovendien zijn we in afwachting van de exacte bedragen die het Rijk ons zal geven. Daarbij houden we er wel ernstig rekening mee dat de aanpassing van de berekeningssystematiek voor Diemen niet gunstig uit zal pakken.’’ Om die reden is het nieuwe college van B&W behoedzaam bij eventuele nieuwe uitgaven. Klaasse: We willen nog geen geld uitgeven dat er misschien niet komt.’’ De wethouder stelt daarbij dat het ‘niet gemakkelijk zal zijn om een sluitende begroting voor 2023 te presenteren.’