VVD Diemen vraagt naar verschraling openbaar vervoer

De fractie van de VVD in Diemen wil weten of al bekend is wat de dreigende ingrijpende verschraling van het Amsterdamse openbaar vervoer voor gevolgen heeft voor Diemen. ‘’Bent u het eens met de Diemense VVD dat de berichten over het minder rijden van het openbaar vervoer – die ook verschenen zijn in diemerkrant.nl – en het verdwijnen van sommige lijnen zorgelijk zijn? Zo ja, wat is de positie van Diemen in de discussie in de vervoersregio? Zo nee, waarom bent u het niet eens?’’ De VVD ziet mogelijk grote impact voor onder andere het verminderen van sociale contacten, het minder of niet kunnen uitvoeren van een zorgtaak, het verminderen van toegang tot werk en het minder toegankelijk zijn van duurzaam vervoer voor de Diemense inwoners. ‘’Hoe beoordeelt de wethouder deze punten?’’ vraagt de fractie zich af. De VVD wil concreet ook weten wat de gevolgen zijn voor Holland Park dat is gebouwd als autoluwe wijk. ‘’Wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat de mobiliteit van inwoners van Holland Park in het bijzonder, waarbij autobezit al is ontmoedigd, op voldoende niveau blijft?’’