InHolland

Complex hogeschool InHolland in Diemen-Zuid in de verkoop

Het onderwijscomplex van Hogeschool InHolland bij Holland Park in Diemen-Zuid is in de verkoop gegaan. De gebouwen aan Wildenborch worden te zijner tijd gesloopt om op het terrein van circa twee hectare 442 woonunits alsmede commerciële en maatschappelijke functies te realiseren, heeft vastgoed bemiddelaar Redept meegedeeld. Hogeschool InHolland zelf verhuist naar een nieuwe locatie op het Amsterdamse Zeeburgereiland. Het perceel van Inholland maakt deel uit van het nog te ontwikkelen gebied Holland Park Zuid, dat bestemd is als sluitstuk van Holland Park. ‘’Het plan biedt een woonomgeving in hoge stadse dichtheid. Het onderscheidt zich door het wonen in een natuurbuurt, in de luwte van de stad en aan volwassen groen rondom toegankelijke collectieve hoven. De omzoming door de waterpartij en door de natuuroevers met volwassen groen aan de Zuidrand van Holland Park Zuid geven het gebied haar stedelijk-groene karakter,’’ verwoordt Redept. Het object wordt verkocht door middel van een gestructureerd proces, bestaande uit een kwalitatieve voorselectie met daarna een formele inschrijving.