WMO Diemen

Gemeente Diemen organiseert weer cursus Politiek Actief

De gemeente Diemen organiseert weer de cursus Politiek Actief voor iedereen die wil weten hoe een gemeente werkt. Deelnemers krijgen antwoord op vragen over hoe de gemeente werkt, hoe de besluitvorming in elkaar zit en wat een lid van de gemeenteraad doet. Ook is er een training debatteren, zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente en kunnen de deelnemers een vergadering van de gemeenteraad bijwonen. De cursus start op woensdag 26 oktober. Er zijn vijf bijeenkomsten plus de raadsvergadering. Alle bijeenkomsten worden in het gemeentehuis georganiseerd. Meedoen is gratis. ‘’De Diemense samenleving is zeer divers. De gemeente Diemen vindt het belangrijk dat de groep deelnemers aan deze cursus een afspiegeling is van de samenleving. Iedereen is dus welkom!’’ Aanmelden kan via raadsgriffier@diemen.nl, graag met in ’t kort de motivatie om mee te doen.