hoogbouw nee

OnPD: aandacht voor bouwterrein Arent Krijtsstraat Diemen

De Onafhankelijke Partij Diemen vindt het braakliggende bouwterrein op de hoek van de Arent Krijtsstraat ‘een doorn in het oog voor onze inwoners’. Het niet onderhouden terrein past in het geheel niet bij de mooi vernieuwde delen op de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg, aldus de OPnD. ‘’We zijn nu meer dan 12 jaar verder en constateren dat het een onaantrekkelijk gezicht is voor ons steeds mooier wordende Diemen.’’ De raadsfractie vindt daarom dat de gemeente in gesprek in gesprek moet gaan met de eigenaar over de uitstraling van de omheining en het terrein tijdens de bouw. ‘’Is het college het met ons eens dat de verantwoordelijke wethouder een rol heeft om (periodiek) afspraken te maken met de eigenaar van AK1 over onderhoud, beheer en gebruik van dit terrein tijdens de bouw. Is het college met onze fractie eens dat mocht blijken dat er niet tot afspraken gekomen wordt voor de verfraaiing door de eigenaar, er andere maatregelen moeten komen? Kan het College de inwoners betrekken bij de uitwerking van de mogelijke verfraaiingen?’’ aldus de OnPD in vragen aan B&W.