Diemen legt darkstores van flitsbezorgers aan banden

De gemeente Diemen wil vestigingen van flitsbezorgdiensten in beginsel verbieden. Op de bedrijfsterreinen zijn die darkstores echter wel toegestaan ‘mits dat valt binnen de bedrijfsbestemming daar.’ Op bedrijfsterrein Verrijn Stuart is ook al een vesting van Flink geopend. ‘’In de huidige situatie kunnen flitsbezorgdiensten niet altijd geweerd worden uit panden met een detailhandelsbestemming, een gemengde bestemming of een bedrijfsbestemming. Daardoor kunnen flitsbezorgdiensten zich vestigen op plekken waar het openbare gebied er niet op is toegesneden,’’ aldus B&W. Uit ervaringen in andere steden blijkt dat het leidt tot een inbreuk op het woon-en leefklimaat, verkeersonveilige situaties, geluidoverlast (ook in de nachtelijke uren) en een ongewenste uitstraling van de darkstores. ‘’De gemeente Diemen is van mening dat de ruimtelijke gevolgen van dien aard kunnen zijn dat de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving in het geding komt.’’ De gemeenteraad heeft al eerder een tijdelijke maatregel genomen om de komst van flitsbezorg ‘winkels’ tegen te houden maar dat wordt nu permanent gemaakt.