ophaalbruggen

Vragen over illegaal ontgassen schepen in Diemen

Gebeurt het illegaal ontgassen van binnenvaartschepen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, de natuur en het milieu, ook op schepen die over de Weespertrekvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal door Diemen varen? Die vraag stelt de Ouderenpartij Diemen naar aanleiding van een rapport van de Erasmus Universiteit over die praktijken in de binnenvaart. De fractie stelde eerder al vragen over de luchtkwaliteit van schepen die met slechte stookolie door Diemen varen. De OPD wil nu weten of B&W willen nagaan of illegaal ontgassen van schepen, ondanks de geldende verboden, ook tijdens het varen door Diemen voorkomt. ‘’Wie controleert en handhaaft of schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal en de Weespertrekvaart illegaal ontgassen? Wie is bevoegd gezag? Zijn er overtredingen geconstateerd? Doen de GGD en het RIVM onderzoek naar de gevolgen van illegaal ontgassen door schepen?’’ aldus de raadsvragen. De OPD wil ook weten of B&W berid zijn om apparatuur op te (laten) stellen langs beide waterwegen om de uitstoot en roetneerslag op kozijnen en dergelijke te meten en te analyseren?