Bestemmingsplan Hof van Saan Diemen in procedure

De gemeente Diemen is gestart met de procedure voor het bestemmingsplan voor het woningproject Hof van Saan op het voormalige Saan terrein aan de Weesperstraat. Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Omwonenden of anderen kunnen tot en met 3 maart een schriftelijke zienswijze (bezwaarschrift) naar de gemeente sturen. Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld kan de omgevingsvergunning worden ingediend voor de bouw van de woningen en appartementen. ‘’Wij hebben geruime tijd gewerkt aan een mooi plan en hopen dat alle omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden hier net zo enthousiast over zijn als wij,’’ laat Hof van Saan weten. Het plan omvat rond de 140 woningen in verschillende hoogtes, waaronder sociale huurwoningen, premie huurhuizen en koopwoningen.