Diemen wil voorrangsregeling huurhuizen Hof van Saan

De gemeente Diemen gaat in gesprek met de projectontwikkelaar van Hof van Saan (Saan OOG) over een voorrangsregeling voor de middenhuurwoningen die worden gebouwd in dat woningproject in Diemen-Zuid. De gemeente zal hiervoor een voorstel doen voor een doelgroep. Te denken valt aan inwoners die al een langere periode in Diemen wonen (maatschappelijke binding) en inwoners die werkzaam zijn in de zorg, onderwijs, politie of brandweer (economische binding). Saan OOG heeft hierin een beslissende stem. Mocht het tot overeenstemming komen dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant. Dat alles heeft burgemeester Erik Boog meegedeeld in reactie op vragen op Twitter van een woningzoekende inwoner van Diemen ‘hoe we de 67 huurwoningen gaan weggeven’.