Afval lachgascilinders kan Diemen bijna half miljoen kosten

De gemeente Diemen is mogelijk 488.000 euro kwijt om er voor te zorgen dat er in het restafval geen lachgascilinders meer zitten. Is dat wel het geval, dan wordt het Diemer afval niet geaccepteerd bij het Afval Energie Bedrijf AEB. Meerlanden poogt in een proef wel de cilinders met magneten uit het afval te halen maar dat lukt niet helemaal. Het afval moet daarom eerst klein gemaakt – geshredderd – worden bij Renewi in Amsterdam voordat het naar AEB kan. Om logistieke redenen moet al het restafval daartoe enkele malen extra worden vervoerd van en naar Meerlanden in Rijsenhout en het bedrijf van Renewi. Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Het gebruik en afdanken van lachgascilinders is dus verboden. Daarmee verviel ook het systeem van statiegeld op de cilinders. De praktijk is dat de cilinders nu worden gedumpt in de openbare ruimte en/of in huishoudelijk afvalcontainers, legt wethouder Matthijs van den Berg uit aan de gemeenteraad. De lachgascilinders zorgen door ontploffingen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties voor grote schade en serieuze veiligheidsrisico’s. Vorig jaar werd door het Afval Energie Bedrijf (AEB) tijdelijk tegen betaling gecontroleerd op de aanwezigheid van lachgascilinders. Daaruit bleek ook het Diemense restafval regelmatig lachgascilinders te bevatten en het AEB drong aan op maatregelen om dit te voorkomen. Het AEB hanteert in verband met de schades en risico’s die een lachgascilinder ontploffing met zich mee kan brengen strakke regels, namelijk dat al het afval 100 procent lachgasvrij moet zijn.