lijn 19

Openbaar vervoer in Diemen ter discussie bij GVB

De drie raadsleden die de gemeenteraad van Diemen vertegenwoordigen in de Vervoerregio gaan binnenkort de situatie rond het openbaar vervoer in Diemen bespreken met het GVB. β€˜β€™Wat gaat er goed met het openbaar vervoer in Diemen en wat kan er beter?’’ staat daarbij op de agenda. De raadsleden, Bert Timmer, Nico Portegijs en Wim Advokaat, vragen daarom de bevolking om hun mening over de tram-, metro en buslijnen van het GVB die Diemen aandoen en over het OV in het algemeen. Opmerkingen, klachten of suggesties zijn tot 10 februari welkom bij Bert.Timmer@Diemen.nl . Het drietal is door de gemeenteraad verkozen als vertegenwoordiging in het bestuursorgaan van de Vervoerregio.