Gemeentehuis

Boog: aftreden wethouder Nuijens ‘enige juiste beslissing’

Het college van B&W van Diemen heeft kennisgenomen van de verklaring dat wethouder Nuijens is teruggetreden als wethouder. Burgemeester Erik Boog zegt daarover: “Wij hebben kennisgenomen van de verklaring dat wethouder Nuijens is teruggetreden als wethouder van de gemeente Diemen. Wij denken dat dit de enige juiste beslissing is. Er zijn duidelijk grenzen overschreden. De gemeente Diemen hecht veel waarde aan een integer bestuur. Dit gedrag past niet bij de waarden die wij zo belangrijk vinden. Zijn positie was door dit voorval onhoudbaar geworden. Daarnaast is dit ook een groot persoonlijk drama. Wij betreuren daarom in alle opzichten de gebeurtenissen. Zijn spijtbetuiging is oprecht en wij vinden het verschrikkelijk dat wij op zo’n manier een betrokken bestuurder verliezen.” Het college van B&W van Diemen is vrijdagmorgen bij elkaar gekomen om over de ontstane situatie en de noodzakelijke vervolgstappen te spreken.